DataMe

DataMe
FinTech
Kõige kiiremini arenev tehnoloogia valdkond.
FinTech on hetkel kõige kiiremini arenev tehnoloogia valdkond, kus püütakse leida uuenduslike tooteid ja teenuseid, mis täiendaksid traditsiooniliste pankade poolt pakutavaid lahendusi.
DataMe meeskond on hästi kursis finantsmaastikul toimuva tootearendusega ja kehtivate regulatsioonidega nii Eestis kui ka mujal maailmas. Rahvusvahelistele teadmistele tuginedes pakub DataMe kõige kaasaegsemaid ja turvalisemaid andmetöötluse lahendusi.

FinanceEstonia liikmetena seisame üleüldise finantsvaldkonna arengu eest Eestis.
Tooted
Käes on murrangulise tehnoloogia ajastu. Kui inimese kohta on info olemas, ei peaks neid enam teist korda uuesti küsima.
Laenutaotlusel peaks piisama vaid turvalisest isikutuvastamisest ja kontaktide värskendamisest. Inimese nõusolekul on võimalik kasutada DataMe kvaliteetseid API- sid ehk rakendusliideseid, mille kaudu tehnoloogia enda kasuks tööle panna, riske ja laenukahjusid ennetada ning kulusid vähendada.
PEP ja sanktsioonid
Tunne oma klienti! Läbi rahvusvaheliselt tunnustatud riikliku taustaga isikute nimekirja on võimalus regulaarselt kontrollida kliente üksikult või kogu portfelli tervikuna.
Maksuamet
Andmed inimese töökohtade, palga ja tasutud ning tasumata maksude kohta.
Aktiivsed laenud
Inimese kehtivate laenude andmed ja maksekäitumine.
Varasemad laenud
Tööriist täiustamaks analüüse, vaadates varasemaid laenumakseid.
Laenupäringud
Vähendame pettusi aidates veenduda, et inimene ei ole sõlminud mitut laenu samaaegselt.
Võlgnevused
Võlgnevusi saab nüüd analüüsida detailselt, vaadeldes kogu laenuajalugu.
Maksekäitumise hinnang
Varasem maksekäitumise hinnang aitab hinnata tuleviku laenude teenindamist.
Kogumispension
Teise samba pensionimaksete päring annab lihtsustatud võimaluse sissetulekute tuletamiseks.
Rahvastikuregister
Lisab laenupäringule andmed perekonnaseisu ja laste arvu kohta.
Kontaktid
Rahvastikuregister annab võimaluse laiendada inimese kohta teadaolevaid kontakte.
Dokumendid
Muudame dokumentide kehtivuse kontrolli automaatseks andes ülevaate kõigist kehtivatest ja mitte kehtivatest dokumentidest.
Karistusregister
Karistusregister annab ülevaate inimese karistustest.
Arestitud kontod
Ülevaade inimese kontode arestidest loob pinnase automaatseteks analüüsideks.
Esindusõigused
Koheselt näha seotud ettevõttete nimekiri ja nende tasutud maksude informatsioon.
Ametlikud teadeanded
Kas inimese kohta on väljastatud olulise tähtsusega ametlikke teadeandeid.
Kinnistud
Vaadake isikuga seotud kinnistuid ja täiustage automaatset otsustusprotsessi.
    

Projekti lühikirjeldus - DataMe süsteemi lisaarendused.
Eesmärk - DataMe süsteemi juurutamise ja arenduskulude katmine.
Tulemus - Paremad võimalused sisendandmetega töötlemiseks ja süsteemi turvalisuse suurenemine.
Fondi nimetus - Euroopa Regionaalarengu Fond.
Toetuse summa - 15 000 €